Integritets- och cookiepolicy

Vilka vi är:

Egnahems Emaljskylt AB

Kämpevägen 17
553 02 JÖNKÖPING

Webbplatsadress: www.egnahemsemalj.se

Vilka personuppgifter vi samlar in och varför vi samlar in dem

Din personliga integritet är mycket viktigt för oss på Egnahems Emaljskylt och vi vill vara öppna och transparenta med vår hantering av dina personuppgifter. Vi har därför en policy som fastställer hur dina personuppgifter bearbetas och skyddas.

Vem är registeransvarig för dina personuppgifter?

Det är företaget, Egnahems Emaljskylt som är registeransvarig för de personuppgifter som du skickar till oss och ansvarar för dina personuppgifter i enlighet med gällande dataskyddsbestämmelser.

När behandlar vi dina personuppgifter?

Egnahems Emaljskylt samlar in och behandlar personuppgifter om dig när du genomför ett köp på Egnahems Emaljskylts hemsida Egnahemsemalj.se. Huvudsakligen sker insamling och behandling av personuppgifter för ingående av köpeavtal samt tillhandahållande av tjänster och erbjudanden.

Vilka personuppgifter samlar vi in om dig?

Egnahems Emaljskylt samlar in följande personuppgifter om dig i egenskap av kund:

  • Namn
  • Adress
  • Telefonnummer
  • E-post
  • Betalningsuppgifter
  • Kundnummer

 

Varför behandlar vi uppgifter om dig?

Personuppgifter för kunder

Personuppgifter för kunder hos Egnahems Emaljskylt behandlas huvudsakligen i syfte att: Fullgöra förpliktelser gentemot dig som kund. Exempelvis fullgörande av varuköp, fakturering och tillhandahållande av support. Uppfylla leverans- och garantiåtaganden. Erbjuda allmän kundvård och kundservice. Exempelvis besvara frågor och rätta felaktiga uppgifter. Hantera kundförhållandet och tillhandahålla våra tjänster. Bedöma vilka betalningsmetoder vi kan erbjuda dig, till exempel genom kreditbedömningar. Förbättra och utveckla tjänster, produkter och funktioner. Genomföra marknadsundersökningar med möjlighet att påverka erbjudanden och tjänster. Utföra riskhantering samt förhindra bedrägerier. Förhindra missbruk eller olämplig användning av våra tjänster. Uppfylla förpliktelser i samband med tävlingar. Efterleva tillämplig lagstiftning.

Egnahems Emaljskylt kan även komma att använda lagrade personuppgifter för statistik, marknadsundersökningar, marknads- och kundanalyser, affärsuppföljning samt utveckling av affärssystem och metoder för köp av varor och tjänster.

•Utföra riskhantering samt förhindra bedrägerier.
•Förhindra missbruk eller olämplig användning av våra tjänster.
•Uppfylla förpliktelser i samband med tävlingar.
•Efterleva tillämplig lagstiftning. Egnahems Emaljskylt kan även komma att använda lagrade personuppgifter för statistik, marknadsundersökningar, marknads- och kundanalyser, affärsuppföljning samt utveckling av affärssystem och metoder för köp av varor och tjänster.

Rättsliga grunder för Egnahems Emaljskylts behandling av personuppgifter

Insamling och behandling av personuppgifter baseras på rättsliga grunder. Dina personuppgifter kan komma att behandlas för att kunna fullgöra avtal med dig som kund, exempelvis för att genomföra varuköp och fullgöra åtaganden. Dina personuppgifter kan komma att behandlas med stöd av samtycke från dig. Ditt samtycke måste vara frivilligt, specifikt, informerat och innebära ett otvetydigt medgivande för att gälla som rättslig grund. Egnahems Emaljskylt behandlar aldrig känsliga personuppgifter med stöd av en intresseavvägning och utför ingen automatiserad behandling utan samtycke.

Hur länge lagrar vi uppgifter om dig?

Egnahems Emaljskylt lagrar dina personuppgifter så länge det krävs för att fullgöra de ändamål som dem samlades in för. Dina personuppgifter kan dock sparas under en längre tid om det är nödvändigt med hänsyn till lagstadgade krav.

Tillgång till lagrade personuppgifter

Egnahems Emaljskylt kan komma att lämna ut personuppgifter till annat bolag som ingår i samma koncern som Egnahems Emaljskylt samt till samarbetspartners för att uppfylla våra åtaganden och de ändamål som nämnts ovan.

Uppgifter som vidarebefordras till tredje part används endast för att tillhandahålla ovannämnda tjänster till dig, till exempel speditörer i samband med leverans av varor, mediebyråer för distribution av marknadsföring och kreditupplysnings- eller inkassobyråer för kreditupplysningskontroller, identitetskontroller och indrivning av fordran.

Vi överför aldrig dina personuppgifter för marknadsföringsändamål till tredje part utanför Egnahems Emaljskylt och våra direkta samarbetspartners. Vi kommer inte heller sälja dina personuppgifter till tredje part.

Egnahems Emaljskylt kan komma att lämna ut dina personuppgifter om det är nödvändigt för att följa gällande lagstiftning eller krav från myndigheter, för att tillvarata Egnahems Emaljskylts rättsliga intressen eller för att upptäcka, förebygga eller uppmärksamma bedrägerier och andra säkerhets- eller tekniska problem.

Egnahems Emaljskylt strävar alltid efter att enbart lagra personuppgifter inom EU/EES. Uppgifterna kan komma att överföras och bearbetas i ett land utanför EU/EES (tredje land). Eventuell överföring sker i enlighet med gällande lagstiftning och registrerade som omfattas av överföringen kommer underrättas.

Hur skyddar vi dina personuppgifter?

Vi vill skydda dina uppgifter på bästa sätt och har vidtagit tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina uppgifter från förlust, manipulation och obehörig åtkomst. Fortlöpande ser vi över våra säkerhetsåtgärder i enlighet med utvecklingen som sker på det tekniska området.

För att göra kortköp så säkra som möjligt, skickas all information i krypterad form. Detta innebär att informationen överförs via en säker anslutning och att dina personuppgifter inte kan läsas av utomstående. För kortköp arbetar vi med ett auktoriserat betalningsombud som hjälper oss att direkt kontrollera med din bank att kortet är giltigt för köp.

Vilka är dina rättigheter?

Vi kommer på din begäran eller på eget initiativ att rätta, radera, avidentifiera eller komplettera dina uppgifter om de upptäcks vara felaktiga, ofullständiga eller missvisande.

Som registrerad äger du rätt att begära:

1. Tillgång till dina personuppgifter. Du har rätt att få ett registerutdrag eller en kopia över vilka personuppgifter vi har om dig.

2. Rättelse av dina personuppgifter. På begäran kommer Egnahems Emaljskylt utan onödigt dröjsmål rätta felaktiga eller ofullständiga uppgifter som behandlas om dig.

3. Radering av dina personuppgifter. Du har rätt att begära att dina personuppgifter tas bort om de inte längre är nödvändiga för det ändamål de samlades in för. Vid ett lagstadgat krav på lagring av dina personuppgifter eller när det finns andra legitima skäl till att Egnahems Emaljskylts uppgifter inte raderas. Vi kommer då att avsluta den behandling som görs för andra ändamål än att följa lagstiftningen.

4. Begränsning av behandling. Du har rätt att begära att dina personuppgifter endast får behandlas för vissa avgränsade ändamål. Du kan bland annat begära begränsning när du anser att dina uppgifter är felaktiga och du har begärt rättelse enligt ovan. Under tiden uppgifternas korrekthet utreds kommer dess behandling vara begränsad.

Om du har lämnat samtycke till att Egnahems Emaljskylt lagrar och använder dina personuppgifter för marknadsföringsändamål kan du när som helst återkalla nämnda samtycke. Sådan återkallelse kan begränsas till att endast avse del av behandlingen, exempelvis den som rör direkt marknadsföring.

Som registrerad äger du rätt att inge eventuella klagomål angående behandling av dina personuppgifter till Datainspektionen. Du kan kontakta oss antingen genom att mejla till info@egnahemsemalj.se.

Dina önskemål kommer besvaras av Egnahems Emaljskylt snarast möjligt och senast inom en månad. Om vi inte avser att uppfylla dina önskemål inom den angivna tiden är Egnahems Emaljskylt skyldiga att motivera varför.

Användning av cookies och andra spårningstekniker

Vår hemsida använder sig av cookies och andra spårningstekniker för att förbättra din online upplevelse. Egnahems Emaljskylt kan även komma att använda bland annat Google, Facebook, och liknande annonstjänster.

Om du lämnar ett omdöme på vår webbplats kan du välja att spara ditt namn, din e-postadress och webbplatsadress i cookie-filer. Detta är för din bekvämlighet för att du inte ska behöva fylla i dessa uppgifter igen nästa gång du skriver ett omdöme. Dessa cookie-filer gäller i ett år.

Omdömen

En anonymiserad sträng som skapats utifrån din e-postadress (även kallat hash-värde) kan komma att sändas till tjänsten Gravatar för att avgöra om du finns registrerad där. Integritetspolicyn för tjänsten Gravatar finns på https://automattic.com/privacy/. När ditt omdöme har godkänts kommer din profilbild att visas publikt tillsammans med din kommentar.

Inbäddat innehåll från andra webbplatser

Artiklar på denna webbplats kan innehålla inbäddat innehåll (exempelvis videoklipp från Youtube/Vimeo, bilder, artiklar o.s.v.). Inbäddat innehåll från andra webbplatser beter sig precis på samma sätt som om besökaren har besökt den andra webbplatsen.

Dessa webbplatser kan samla in uppgifter om dig, använda cookie-filer, bädda in ytterligare spårning från tredje part och övervaka din interaktion med sagda inbäddade innehåll, inklusive spårning av din interaktion med detta inbäddade innehåll om du har ett konto och är inloggad på webbplatsen i fråga.

Hur länge vi behåller era uppgifter

Om du skriver ett omdöme kommer kommentaren och dess metadata att sparas utan tidsgräns. Anledningen till detta är att vi behöver kunna hitta och godkänna uppföljningskommentarer automatiskt och inte lägga dem i kö för granskning. För användare som registrerar sig på webbplatsen (om sådana finns) sparar vi även de personuppgifter de anger i sin användarprofil. Alla användare kan se, redigera eller radera sina personuppgifter när som helst (med undantaget att de inte kan ändra sitt användarnamn). Även webbplatsens administratörer kan se och redigera denna information.

Eventuella ändringar av Egnahems Emaljskylts integritetspolicy

Egnahems Emaljskylt kan komma att från tid till annan göra ändringar i denna integritetspolicy. Den senaste versionen av integritetspolicyn finns alltid tillgänglig på Egnahems Emaljskylts webbsida.

Kontaktinformation till personuppgiftsansvarig

Vi värnar om våra kunders personuppgifter. Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter, denna Integritetspolicy eller om du vill begära ett registerutdrag. 

Vår kontaktinformation är:

Egnahems Emaljskylt AB

E-post: kundservice@egnahemsemalj.se

Tel: 036-17 58 00

Guide: så designar du din egen skylt

Titta igenom filmen för att se hur du designar din emaljskylt

Önskar du hjälp eller har frågor är du alltid välkommen att kontakta oss. 

Personlig service

Vill du ha hjälp att designa din skylt?

Fyll i dina uppgifter nedan så återkommer vi

Denna webbplatsen använder cookies